Slider =================================-->
معرفی
در سال 1393باغی به متراژ 20000000متر مربع توسط مهندس نعمت اله علیرضایی و همسر ایشان سرکار خانم حاجی علی اکبری جهت ساخت موسسه خیریه سالمندان فرزانگان در دفترخانه رسمی اهدا گردید و در تاریخ 93/5/15این خیریه در اداره ثبت خمینی شهر به شماره 246به ثبت رسید.
فعالیت های انجام شده:
1-برگزاری همایشی به مناسبت عید غدیر1393حهت معرفی موسسه و دعوت از گروهی مسولین و خیرن شهرستان و استان
2-آماده سازی باغ سالمندان جهت شروع کار ساختمان سازی و انجام عملیات 1700متر لوله گذاری گاز و آب شهری و راه اندازی 8خط تلفن
3-شروع ساخت ساختمان فاز اول موسسه با زیربنایی بالغ بر2500متر مربع در 2طبقه همراه با ساختمان اداری و نمازخانه و غذاخوری جهت نگهدارذی شبانه روزی 200نفر موجود

عنوان اخبار

خلاصه ی خبر

ارسال پیامCaptcha